Bài học cho học viên

    Các lớp tiếng anh cơ bản
    Các lớp tiếng anh trung cấp
    Các lớp tiếng anh cao cấp
    Lớp tiếng anh tổng hợp
   Tiếng Anh Luyện Thi
    Luyện Thi TOEIC
    Luyện Thi IELTS
    Luyện Thi TOEFL iBT
   Những thông tin khác
    Lịch khai giảng NEW
    Địa điểm học - Điện thoại
    Thông tin giáo viên
    Phòng truyền thống
   Nội dung khác trên Website
    Trao đổi - hỏi đáp
    Đăng ký kiểm tra
    Hướng dẫn đăng ký kiểm tra
    Thư viện sách - Ebook

WAYSTOENGLISH TOEIC LIBRARY
Audio sách TOMATO TOEIC COMPACT 34
Audio sách Rainbow Toeic
Audio sách Mozilge - Actual Tests 3-4
Audio sách Mozilge - Actual Tests 1-2
Audio sách Longman Real Toeic Acturally Tests
Audio sách Economy TOEIC LC 1000
Audio sách Developing skills for the TOEIC Tests
Audio sách Campus TOEIC
Audio sách Big Step TOEIC 3
Audio sách Big Step TOEIC 2
Audio sách Big Step TOEIC 1
Audio sách Toeic Analyst
Audio sách Jim's TOEIC 1000 LC Questions
Audio của sách TOEIC - Starter (New Format)
Audio của sách Longman Preparation series for the Toeic Test
Audio của sách How to prepare for the Toeic Bridge Test
Audio của sách Builiding skills for the TOEIC Tests
Audio của sách Cracking the Toeic
Audio của sách 30 days to the Toeic tests
Ebook - for you
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một ; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Bác Hồ
Page WTE vừa được lập tháng 8.2.2013 để các bạn có thể trao đổi thông tin trực tiếp với chúng tôi.

Tin tức » WTE Intermediate 1 - Ngữ âm 21.02.2018 03:20
Bài luyện tập ở nhà các buổi số 6-10 của lớp Ngữ Âm
Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS
Xem hình
Thầy upload lên toàn bộ bài luyện tập ở nhà của lớp ngữ âm còn lại đây nhé cả lớp. Các bạn cố gắng luyện tập chăm chỉ và nộp clip cho thầy !
Bài tập buổi số 6:
Part 1: Click here
Part 2: Click here
Part 3: Click here
Part 4: Click here
Part 5: Click here
Part 6: Click here
Part 7: Click here
Part 8: Click here
Part 9: Click here
Part 10: Click here
Part 11: Click here
Part 12: Click here
Part 13: Click here
Part 14: Click here
Part 15: Click here
Part 16: Click here
Part 17: Click here
Part 18: Click here
Part 19: Click here
Part 20: Click here
Part 21: Click here
Part 22: Click here
Part 23: Click here
Part 24: Click here
Part 25: Click here
Part 26: Click here
Part 27: Click here
Part 28: Click here
Part 29: Click here
Part 30: Click here
Part 31: Click here
Part 32: Click here
Part 33: Click here
Part 34: Click here
Part 35: Click here
Part 36: Click here
Part 37: Click here
Part 38: Click here
Part 39: Click here
Part 40: Click here
Part 41: Click here
Part 42: Click here
Part 43: Click here
Part 44: Click here
Part 45: Click here
Part 46: Click here
Part 47: Click here
Part 48: Click here
Part 49: Click here
Part 50: Click here
Part 51: Click here
Part 52: Click here
Part 53: Click here
Part 54: Click here
Bài tập buổi số 7:
Part 1: Click here
Part 2: Click here
Part 3: Click here
Part 4: Click here
Part 5: Click here
Part 6: Click here
Part 7: Click here
Part 8: Click here
Part 9: Click here
Part 10: Click here
Part 11: Click here
Part 12: Click here
Part 13: Click here
Part 14: Click here
Part 15: Click here
Bài tập buổi số 8:
Part 1: Click here
Part 2: Click here
Part 3: Click here
Part 4: Click here
Part 5: Click here
Part 6: Click here
Part 7: Click here
Part 8: Click here
Part 9: Click here
Part 10: Click here
Part 11: Click here
Part 12: Click here
Part 13: Click here
Part 14: Click here
Part 15: Click here
Part 16: Click here
Part 17: Click here
Part 18: Click here
Part 19: Click here
Part 20: Click here
Part 21: Click here
Part 22: Click here
Part 23: Click here
Part 24: Click here
Part 25: Click here
Part 26: Click here
Part 27: Click here
Bài tập buổi số 9:
Part 1: Click here
Part 2: Click here
Part 3: Click here
Part 4: Click here
Part 5: Click here
Part 6: Click here
Part 7: Click here
Part 8: Click here
Part 9: Click here
Part 10: Click here
Part 11: Click here
Part 12: Click here
Part 13: Click here
Part 14: Click here
Part 15: Click here
Part 16: Click here
Part 17: Click here
Part 18: Click here
Part 19: Click here
Part 20: Click here
Part 21: Click here
Part 22: Click here
Part 23: Click here
Part 24: Click here
Part 25: Click here
Part 26: Click here
Part 27: Click here
Part 28: Click here
Bài tập buổi số 10:
Part 1: Click here
Part 2: Click here
Part 3: Click here
Part 4: Click here
Part 5: Click here
Part 6: Click here
Part 7: Click here
Part 8: Click here
Part 9: Click here
Part 10: Click here
Part 11: Click here
Part 12: Click here
Part 13: Click here
Part 14: Click here
Part 15: Click here
Part 16: Click here
Part 17: Click hereTags: Học ngữ âm tiếng anh, ngữ âm tiếng anh, ngữ âm, ngữ âm chuẩn.

Phạm Thanh Sơn (Theo Waystoenglish)Những bản tin khác:

   Tự học tiếng anh Online

    Học từ vựng miễn phí
    Luyện phản xạ nói
      Bài luyện tập bổ trợ
    Trình độ cơ bản
    Trình độ trung cấp
    Trình độ nâng cao
   Luyện Thi TOEIC
    Listening Part 1
    Listening Part 2
    Listening Part 3
    Listening Part 4
    Grammar Part 5-6
    Reading Part 7
    Thi Thử TOEIC - Online
   Luyện Thi IELTS
    Speaking Part 1
    Speaking Part 2
    Speaking Part 3
    Thi thử IELTS - Online
    Học tiếng anh online
     Học T.Anh qua Audio
     Học T.Anh qua Video

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH MẪU GIÁO
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10 CƠ SỞ NGUYỄN KHẢ TRẠC
Lịch học các môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh của Khối 10
Lịch học Toán Văn Anh các khối 6,7,8,9
Bài luyện nghe tuần 5 đến tuần 9 của lớp PreIELTS
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 09
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 08
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 3
Bài luyện nghe tuần 1 đến tuần 4 của lớp PreIELTS
Mr. Ed Avon's Curriculum Vitae
Mr. Hai's Curriculum Vitae
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 2
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 07
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 06
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 1
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 05
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 04
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 03
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 02
English 4 busy people - Buổi 15 - Lớp T6
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 01
English 4 busy people - Buổi 14 - Lớp T6
English 4 busy people - Buổi 13
English 4 busy people - Buổi 12
Back up - Lịch khai giảng 2016
English 4 busy people - Buổi 11
English 4 busy people - Buổi 10
English 4 busy people - Buổi 09
English 4 busy people - Buổi 08
English 4 busy people - Buổi 07
English 4 busy people - Buổi 06
English 4 busy people - Buổi 05
English 4 busy people - Buổi 04
English 4 busy people - Buổi 03
English 4 busy people - Buổi 02
English 4 busy people - Buổi 01
Tổng hợp 10 bài luyện tập của lớp Basic 4 - Focus on Speaking
Bài luyện tập ở nhà các buổi số 6-10 của lớp Ngữ Âm
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 5 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp IELTS - Test practice 7
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 9
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 4 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 8
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 7
Bài luyện âm số 3 của lớp ngữ âm đây các bạn nhé !
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 6
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 5
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 4
Bài luyện tập số 2 của lớp ngữ âm.
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 3
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 2
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 1 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 1
Backup - Lịch khai giảng năm 2015
Cách xác định thì của động từ trong tiếng Anh
Bài luyện tập ở nhà số 8 của lớp Skills Build-Up
Bài luyện tập ở nhà số 7 của lớp Skills Build-Up
Bài luyện tập buổi số 6 của lớp Skills Build-Up
Lớp Basic 2 - Bài 1
  Trang nhất  | Diễn đàn  | Lịch khai giảng  | Đăng ký kiểm tra  | Tư vấn trực tiếp  | Thông tin giáo viên   | Địa chỉ lớp - Điện thoại

Lớp học Tiếng anh tại nhà riêng của Cô Huyền, Thầy Sơn tại địa chỉ: số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn
Website của nhóm: Waystoenglish.com - Waystoenglish.com.vn - Waystoenglish.edu.vn - Waystodance.com
Waystoenglish.net - Daytienganh.org - Dethitienganh.com
Thiết kế và viết code cho website cũng như phát triên các modules học tiếng anh bởi thầy giáo: Phạm Thanh Sơn.